Les sorties 2019 du " LE GIUDON BELVAUX "

Rally Beetebuerg

19 Mäerz F.S.C.L op Beckerich

23 Mäerz Déifferange op Capellen

14 Abrël Permanente Post 60 km 

Rallye vum 20 Abrëll